SDH Těšany

Právě se nacházíte: SDH » SDH Těšany

SDH Těšany

Zveřejněno 21.05.2012

Z historie

Hasičský sbor v Těšanech byl založen roku 1897 na podnět hospodářského úředníka zdejšího velkostatku pana Josefa Grisla a několika přičinlivých těšanských občanů. Na první ustavující schůzi konané 28. března byl zvolen starostou sboru Josef Grisl.

V roce 1898 bylo vybudováno nové hasičské skladiště. V červenci 1910 byla u příležitosti památky založení sboru posvěcena nová stříkačka, v roce 1923 byl zakoupen spolkový prapor. Roku 1924 byla ke stávajícímu skladišti přistavěna spolková místnost, která se stala místem konání schůzí a přednášek. Hasičský sbor se od svého založení do roku 1927 zúčastnil 55 požárů, z toho 26 požárů přespolních. Podílel se na kulturních akcích v obci i mimo ni, pořádal divadla, přednášky a zimní školy.

Znovuobnovení činnosti

V roce 1997 hasičský sbor v Těšanech nefungoval. Tehdejší starosta obce pan Ludvík Hájek spolu s panem Jaroslavem Čechem se postarali o jeho znovuobnovení. Jaroslav Čech byl zvolen starostou sboru a Bohumil Štelcl velitelem jednotky.

Od obnovení činnosti se těšanští hasiči aktivně účastní výjezdů a zásahů nejen v katastru naší obce. V roce 2000 mohly být způsobeny v naší obci značné škody díky přívalovým dešťům, které zapříčinily zanesení kanalizace nad obcí. Členové SDH však nenapravovali škody po „velké vodě“ jen v naší obci. V srpnu 2002 postihly záplavy celou Českou republiku. Členové naší jednotky se účastnili zásahu v katastru obce Vědomice. V roce 2006 se značně zvedly hladiny řek především v důsledku tání sněhu. Těšanská výjezdová jednotka se spolu s dalšími čtyřmi jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů podílela na odčerpávání vody z polí a luk obce Vojkovice, kde škody způsobila rozvodněná řeka Svratka. Rychlé tání sněhu naší vesnici postihlo v roce 2010, kdy se utvořily velké laguny v okolí ZEUSU a pod dřevovýrobou. Na čerpání bylo nutné povolat i techniku z okolních vesnic.

Za 15 let fungování se počet výjezdů k povodním, požárům, dopravním nehodám a dalším událostem blíží ke stovce. Naši hasiči se zúčastnili záchrany dělníka zavaleného při práci na výkopech kanalizace. Zasahovali také u požáru kombajnu, nakladače, skladu briget v Sokolnicích, haly Šaratský dvůr, v Šinkvicích, v restauraci KOROK, u požárů ve vinohradech, u požárů polí, stohů, při vypalování trávy. Řeší krizové dopravní situace způsobené sněhovou kalamitou nebo námrazou. V loňském roce mimo jiné těšanští hasiči vyjížděli k požáru trávy u Borkovan. Spolu s dalšími jednotkami dobrovolných i profesionálních hasičů se jim podařilo zastavit šíření již tak rozsáhlého ohně. Krátce před touto událostí proběhla výměna staré cisterny z roku 1963 za novější z roku 1983, díky níž nebyl problém zdolat náročnější terén. Před 12 lety dostal sbor darem dopravní automobil CHAVDAR, který si jednotka zrekonstruovala a teď slouží k dopravě lidí a techniky. V květnu 2003 dostal SDH Těšany do pronájmu od organizace Orel Těšany hasičskou zbrojnici. Členové sboru se brigádnicky podílí na opravách a rekonstrukcích objektu. Především v posledních třech letech byla kompletně zrekonstruována jak zasedací místnost, sociální zařízení, tak garáž.

Náplní programu SDH Těšany však nejsou jen výjezdy a řešení krizových situací. Členové se aktivně podílí také na kulturním životě obce. Každoročně se starají o dozor na plesech, podzimních slavnostech, dohlíží a řídí dopravu v době hodů a při dalších společenských akcích konaných v naší obci. Již zaběhlou tradici má hasičský ples, na kterém nikdy nechybí bohatá tombola, i ostatkový průvod obcí. Soutěž nazvaná „O pohár starosty obce“ se stala každoroční náplní sobotního dopoledne těšanských zářijových slavností.

Těšanští hasiči myslí také na děti. Pravidelně pořádají výlety. Letos to bylo do hasičského muzea v Oslavanech a do planetária v Brně. Po třetí se uskutečnilo pálení čarodějnic spojené se zábavnými soutěžemi pro děti, táborákem a na závěr také vypouštěním lampionů. K příjemné atmosféře přispěla svým hudebním doprovodem také skupina MRAK. Hasiči věří, že i tato akce se stane v Těšanech tradicí.

V loňském roce bylo založeno družstvo mladých hasičů, které se zapojilo do celoroční hry Plamen. Po podzimních závodech je čeká jarní kolo, závody v Přísnoticích a vyhodnocení prvního roku jejich činnosti. Díky práci nových vedoucích mládeže se určitě umístí na pěkném místě v okresu Brno-venkov.

Začátkem května jsme spolu se základní školou odjeli k navázání spolupráce se slovinskými hasiči v Ruše. Po přivítání jsme byli seznámeni s jejich systémem financování a zařazením do výjezdů. Ukázali nám tři stanice, techniku, vybavení a zázemí. Takovou techniku, kterou mají dobrovolní hasiči ve Slovinsku, nemají u nás ani profesionální hasiči. Naše pozvání na letošní podzimní slavnosti a závody přijali.

Za těch 15 let bych chtěla poděkovat všem, kdo prošel naším sborem, těm kteří odešli, těm kteří nám pomáhají jak finančně tak přiloží ruku k dílu, za podporu naší činnosti.

Děkuji našim členům i nečlenům, a pokud nás někdy budete potřebovat, tak vás chci ujistit, že budeme dělat vše, abychom vám pomohli.

Komenáře

 
Nový komentář

(nebude zveřejněn)

Opište následující text - cdd9


Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 607 075 540

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás