SDH Těšany

Právě se nacházíte: Mladí hasiči » Historie

Ohlédutí za prací mladých hasičů v roce 2015

Zveřejněno 06.01.2016

V uplynulém roce jsme s mladými hasiči prožili celkem 13 zajímavých akcí. Od zimní uzlovačky po podzimní mikulášské závody běžely s námi děti všech tří kategorií – přípravka, mladší a starší žáci. Tréninky pravidelně navštěvuje od 15 do 25 dětí ve věku 2 a půl až 13 let. Protože se nám základna přípravky trochu rozrostla, rozhodli jsme se dopřát jí samostatný trénink v podobě každé druhé středy. Na tréninku přípravky se aktivně podílí i mladí hasiči z kategorie starších žáků, čehož si vážíme. Přeci jen jsou jejich zkušenosti trochu „čerstvější“ nežli ty naše.

Díky podpoře obce a jejích obyvatel (např. při sběru železa) se nám podařilo zakoupit druhou sadu soutěžních hadic včetně rozdělovače a proudnic, mohli jsme též nechat opravit letité a již děravé savice. Trénink na požární útok „na sucho“ tak mohou provádět obě družstva – mladších i starších žáků zároveň. Také na závodech nastupují obě družstva s výhodou lehčích suchých hadic.

Z výsledků okresního kola hry Plamen v soutěžním roce 2014/2015 uvedu 9. místo našich mladších žáků. Starší žáci se za Těšany neúčastnili, protože jejich počet není dostatečný ke složení družstva. Nicméně ani oni nestáli nečinně u dráhy, ale na chvilku se stali součástí družstva starších žáků Sokolnic. Do roku 2016 vstupujeme z podzimní částí (ZPV) na 4. místě za mladší žáky a na 11. místě za žáky starší, jejich počet bohužel nebude dostačující k vytvoření družstva starších žáků na jarní části hry Plamen ani tento rok, nicméně si alespoň závody zkusí v disciplínách, které nevyžadují plný počet soutěžících.

Za nejvydařenější námi pořádané akce v roce 2015 považuji osobně Dopravní den, prvý ročník Těšanské stopy, která proběhla ve spolupráci s RC Na Myšáku a Mikulášské závody, kterých se letos opět zúčastnilo přes 130 dětí. Je těžké konkrétně pojmenovat nejvydařenější, protože určitě nechci opomenout ani skvělé letní soustředění s jednodenním pochodem, nebo třeba i praktickou přednášku první pomoci. Po roce 2015 roste v Těšanech i strom vysazený hasiči.

Děkuji všem, kdo pomáhají realizovat soutěže a zábavné dny pro mladé hasiče a děkuji hlavně všem mladým hasičům, že spolu budují skvělý fungující kolektiv, ve kterém má každý své místo.

0 komentářů

Ohlédutí za prací mladých hasičů v roce 2014

Zveřejněno 19.01.2015

Tak jako každý další rok, který společně trénujeme, byl i rok 2014 zase o kousek úspěšnější. Celkem jsme se zúčastnili 10 akcí, ať už soutěží, nebo výletů. V rámci soutěží jsme dosáhli v předchozím kolem hry Plamen celkového 5. místa. Z podzimní části této hry postupujeme na místě 2. a pevně věříme, že celkové umístění bude po jarním kole minimálně medailové. V soutěži okresní ligy mládeže, kterou využíváme jako „zahřívací“ soutěž a zároveň jako první soutěž s požárním útokem po dlouhé zimě, jsme obsadili 8. místo v kategorii mladších žáků.

Uskutečnili jsme také pravidelný sběr kovového šrotu, který nedopadl vůbec špatně. Děkujeme všem, kdo přispěli kouskem železa či starého hrnce. Vybrané peníze jsme použili na úhrady občerstvení na soutěžích a materiální vybavení.

Za velmi vydařenou akci loňského roku považuji letní pětidenní soustředění v Nítkovicích, kde i když nám počasí přímo nepřálo, jsme procvičili spousty dovedností z oblasti požárnické všestrannosti jako je střelba, topografie, orientace v terénu, uzlování a zdravověda. To vše jsme zužitkovali při ZPV Plamen. Zkrátka nepřišel ani požární útok, který jsme si zkusili naostro i v noci. Cestou do Nítkovic jsme se ještě na skok stavili na prohlíku u profesionálních hasičů v Bučovicích.

Následovaly ještě soutěže O pohár starosty obce Těšany, kde jsme obsadili druhé místo a tradiční Mikulášské závody, které naše děti suverénně ovládly – v kategorii starších jsme získali s jedinou soutěžní dvojici 1. místo z 25., v kategorii mladších pak 1., 5., 6. a 8. místo z 32., ani naše přípravka se neztratila a umístili se na 4. a 8. místě.

Krátce ještě zmíním další akce, na kterých jsme se účastnili – Pálení čarodějnic, Sluneční slavnost, dopravně bezpečnostní den, výlet s SDH, rozloučení s prázdninami v Nítkovích a jiné.

 

Mezi mladé hasiče chodí pravidelně od 15 do 25 dětí, 14 dětí se může a porůznu se účastní soutěží. Pracujeme s dětmi od 4 do 13 let v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci.

0 komentářů

Ohlédnutí za prací mladých hasičů při SDH Těšany v roce 2012

Zveřejněno 10.01.2013

Ohlédnutí za prací mladých hasičů při SDH Těšany v roce 2012

 

Máme za sebou druhý rok fungování kolektivu mladých hasičů při SDH Těšany po znovuobnovení činnosti na jaře 2011.

Ani letos jsme nezaháleli a po celý rok jsme se snažili připravit pro naše děti mimo tvrdé dřiny i hromadu zábavy. Podařilo se nám stabilizovat a postupně rozšířit členskou základnu, takže v našem kolektivu mladých hasičů v současné době pravidelně působí asi 15 dětí.

Dařilo se nám plnit hlavní cíle naší činnosti a to seznamovat děti s hlavními zásadami požární ochrany a především se s dětmi účastnit závodů v požárním sportu. Na pravidelných schůzkách, které probíhají jedenkrát týdně se děti seznamují s problematikou požární ochrany, se základy topografie, zdravovědy či uzlování. V letních měsících se děti učí pracovat s hadicemi, provádět požární útok nebo střílet ze vzduchovky.

O naší aktivitě a různorodé činnosti v kolektivu svědčí i to, že jsme s dětmi podnikli letos celkem 16 akcí, ať už šlo o různé soutěže, výlety či exkurze.

Připomeňme si krásný jarní výlet do Oslavan na místní zámek, kde jsme navštívili hasičské muzeum a zámecký pivovar a cestou zpátky i znovuotevřenou hvězdárnu v Brně, či exkurzi do výcvikového centra profesionálních hasičů v Brně-Líšni. Spolupodíleli jsme se na pořádání tradičního pálení čarodějnic i Sluneční slavnosti. V nedávné době jsme s našimi dětmi navštívili i kino v Měníně, kde se jim hrozně líbilo.

Co se týče soutěžní činnosti, tak jsme s naším kolektivem zaznamenali spoustu menších i větších úspěchů. I když s dětmi trénujeme teprve druhý rok, tak jsme dokázali konkurovat i kolektivům, které trénují několik let, což nás velmi těší. Svědčí o tom 6. místo na uzlovačce v Bosonohách, či 9. místo v podzimní části hry Plamen. V Plamenu jde vidět naše tréninkové nasazení asi nejvíce, protože jsme se oproti předchozímu ročníku zlepšili o celých 20 minut a 6 míst.

V září naše SDH pořádalo již tradiční soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“, kde naše děti statečně bojovali a nakonec obsadili krásné 3. místo.

Na medaile naše děti dosáhli i na branných závodech v Tvarožné a na domácích Mikulášských závodech, které proběhli v Těšanech 1.prosince. Na branných závodech se na skvělém 2. místě umístila mezi mladšími žáky dvojice H.Lízalová a M.Dudek a na 4. místě dvojice J. Zářecký a L. Slaný.

Na domácích Mikulášských závodech se v konkurenci 54 dětí ze 6-ti SDH umístila v kategorii mladší žáci na 3. místě dvojice A.Sigmundová a D. Vaněček a na skvělém 1. místě dvojice J. Zářecký a L.Slaný. I ostatní děti se opravdu snažily, a tak se mezi ně přišel podívat i Mikuláš a každému věnoval nějakou tu sladkost.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za perfektní celoroční práci všem našim dětem a dále všem, kteří nám fandí a pomáhají při práci s dětmi, či organizovat různé akce nebo výjezdy na závody. Velké poděkování patří obci Těšany za veškerou podporu a dále Truhlářství Radek Lízal ( www.lizalekdvere.estranky.cz ) za výrobu překážek a pomůcek, které nám pomáhají v tréninkové přípravě. Samozřejmě musíme poděkovat i našemu hlavnímu sponzorovi firmě Europe Easy Energy a.s. ( www.3-e.cz ), která nám svým finančním příspěvkem pomohla doplnit naše technické vybavení.

Věříme, že příští rok bude stejně úspěšný jako ten letošní a že se všem dětem bude v kolektivu mladých hasičů líbit.

Kdo si myslíte, že by Vás požární sport bavil, přijďte mezi nás. Scházíme se každý pátek od 17.00 hod. ve výstavce v ZŠ Těšany. Více najdete na www.sdhtesany.cz/mladi-hasici.

VŠEM PŘEJEME HEZKÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2013.

 

 

Za kolektiv mladých hasičů SDH Těšany : J. Štelclová, J. Zářecký, M. Sigmund, P. M. Vaněček, J. Čech

0 komentářů

Ohlédnutí za prací mladých hasičů při SDH Těšany v roce 2011

Zveřejněno 07.03.2012

V dubnu 2011 se podařilo po mnoha letech obnovit činnost kolektivu mladých hasičů a navázat tak na dlouholetou tradici práce s dětmi v SDH Těšany. I když od dubna neuběhlo ještě mnoho času, myslím, že jsme udělali kus práce, o čemž svědčí i úspěchy na závodech z poslední doby, či zorganizování závodů O pohár starosty obce v září 2011 a Mikulášských závodů, které v Těšanech proběhly 3. prosince 2011.

Na branných závodech, které proběhly 15. října ve Tvarožné se na skvělém 3. místě umístila mezi mladšími žáky dvojice H.Lízalová a A.Jochmanová, největšího úspěchu však dosáhly naše děti právě na domácích Mikulášských závodech. Závodů se zúčastnilo celkem 45 dětí z pěti SDH. Soutěžilo se ve dvojicích v 6-ti disciplínách a v kategorii mladší žáci obsadily naše děti 1., 2. i 3. místo. Na 1.místě se umístil H.Zářecký s L.Kopřivou, na 2.místě H. Lízalová s N. Vymazalovou a na 3. místě A. Sigmundová s H. Lízalovou. Dráhu si po starších vyzkoušela i naše přípravka a časy nebyly vůbec špatné. Všechny děti se opravdu snažily, a tak se mezi ně přišel podívat i Mikuláš a každému věnoval nějakou tu sladkost.

Mezi spousty závodů jsme s dětmi stihli navštívit mimo jiné i stanici profesionálních hasičů v Židlochovicích, kde jsme se měli možnost seznámit s  moderní technikou, kterou hasiči při výjezdech používají.

Určitě jsme se nenudili a naučili se spoustu nových věcí, které jsme si měli možnost vyzkoušet na různých závodech. To vše by nebylo možné bez všech lidí, kteří nám fandí a pomáhají při práci s dětmi, či organizovat různé akce nebo výjezdy na závody. Všem patří velký dík a věříme, že příští rok bude stejně úspěšný jako ten letošní a že se všem dětem bude v kolektivu mladých hasičů líbit.

Za kolektiv mladých hasičů SDH Těšany: J. Štelclová, J. Zářecký, M. Sigmund, P. M. Vaněček, J. Jestřebecký a J. Čech

0 komentářů

Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 607 075 540

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás