SDH Těšany

Právě se nacházíte: SDH » Stalo se

Obdrželi jsme poděkování za spolupráci při pochodu rakouských čertů v Židlochovicích

Zveřejněno 02.12.2018

Příjemné nedělní dopoledne přeji,

chtěl bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat jménem svým, jménem P. Svobody a také organizátorů Pochodu rakouských čertů v Židlochovicích za perfektní a bezchybnou spolupráci.

Díky nasazení Vás, či členů Vašich dobrovolných jednotek, si dovolím říci, že byla celá akce z pohledu bezpečnosti a organizace členy jednotek PO příkladná a v průběhu celého dne nebylo nutné řešit žádné závažné události či nedostatky.

Byť počasí bylo pro dokreslení této akce přímo ukázkové, tak pro Vás, členy organizačního týmu, vlezlá zima nebyla úplně ideální. Avšak všichni z Vás, i s velkou podporou kolegyň v týlovém zázemí, jste i tuto situaci rovněž zvládli.

Takže ještě jednou Vám děkuji, vyřiďte poděkování prosím i dalším členům Vašich jednotek a sborů, kteří se akce zúčastnili a přeji Vám příjemný zbytek víkendu, ideálně bez problémů spojených s avizovanou ledovkou J

Tonda Bastl

 

Více o akci naleznete na www stránkách http://www.certi-zidlochovice.cz/

0 komentářů

Smuteční oznámení

Zveřejněno 21.08.2018

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.

Fotogalerie parte_K.Richter_WEB_1.jpg
0 komentářů

Zemřel dlouholetý starosta dobrovolných hasičů Karel Richter

Zveřejněno 18.08.2018

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Čest jeho památce!

Fotogalerie IMAG0664.jpg richter-karel.jpg
0 komentářů

Ohlédnutí za otevíráním nové hasičské zbrojnice v Těšanech

Zveřejněno 29.04.2018

28.4.2018 proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Těšanech. Sbor a jednotka do té doby fungovaly v omezených prostorách propůjčené budovy. Hasičská zbrojnice je umístěna v centru obce, dispozičně obsahuje velkou garáž pro dvě zásahová vozidla, učebnu, denní místnost, šatny, kuchyňku a kompletní sociální zázemí. Originálním prvkem stavby je ocelová fasáda z cortenového plechu, tedy plechu, který během dvou až pěti let řízeně koroduje. Koroze neprostoupí celý plech, zůstává jen na povrchu.

Na stavbě se dobrovolnickou prací podílelo i SDH. I pro kontroverzní vzhled budovy přišlo na akci přes 400 lidí. Celé odpoledne bylo zdarma k dispozici občerstvení, které pro veřejnost přichystali členky sboru, zábava pro děti ve formě skákacího hradu a drobná soutěž, kterou zajistili mladí hasiči. V rámci akce byla vystavena i historická hasičská technika, došlo i na zajímavé otázky z PO, které rádi zodpověděli členové a členky sboru. K poslechu hrála cimbálová muzika. Slavnostní akce se zúčastnil i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a nespočetné množství zástupců sborů z širokého okolí.

K otevírání byla přizvána i ADHR, která působila v rámci svého stánku. ADHR na místě nepůsobila náhodně, ale proto, že díky výhře 2. místa za Dopravní den v předminulém roce soutěže náš sbor pořídil sochu svatého Floriána. Sochu vytvořil sochař a restaurátor Dominik Fiala a inspiroval se při její tvorbě původním originálem.

Fotogalerie DSC_0112.jpg DSC_0117.jpg DSC_0121.jpg DSC_0123.jpg DSC_0215.jpg DSC_0328.jpg DSC_0463.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_1.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_2.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_3.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_4.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_5.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_6.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_7.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_8.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_9.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_10.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_11.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_12.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_13.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_14.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_15.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_16.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_17.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_18.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_19.jpg JMK_Tesany_nova_hasicka_20.jpg P1010048.jpg
0 komentářů

Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 607 075 540

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás