SDH Těšany

Právě se nacházíte: SDH » Stalo se

Poděkování

Zveřejněno 03.03.2019

Děkujeme všem občanům za peněžité dary a také děkujeme všem, kdo se účastnili na přípravách a organizaci plesu i ostaků. Obě akce doprovázela skvělá atmosféra a byly rozhodně velmi vydařené!

Fotogalerie IMAG1101.jpg
0 komentářů

Obdrželi jsme poděkování za spolupráci při pochodu rakouských čertů v Židlochovicích

Zveřejněno 02.12.2018

Příjemné nedělní dopoledne přeji,

chtěl bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat jménem svým, jménem P. Svobody a také organizátorů Pochodu rakouských čertů v Židlochovicích za perfektní a bezchybnou spolupráci.

Díky nasazení Vás, či členů Vašich dobrovolných jednotek, si dovolím říci, že byla celá akce z pohledu bezpečnosti a organizace členy jednotek PO příkladná a v průběhu celého dne nebylo nutné řešit žádné závažné události či nedostatky.

Byť počasí bylo pro dokreslení této akce přímo ukázkové, tak pro Vás, členy organizačního týmu, vlezlá zima nebyla úplně ideální. Avšak všichni z Vás, i s velkou podporou kolegyň v týlovém zázemí, jste i tuto situaci rovněž zvládli.

Takže ještě jednou Vám děkuji, vyřiďte poděkování prosím i dalším členům Vašich jednotek a sborů, kteří se akce zúčastnili a přeji Vám příjemný zbytek víkendu, ideálně bez problémů spojených s avizovanou ledovkou J

Tonda Bastl

 

Více o akci naleznete na www stránkách http://www.certi-zidlochovice.cz/

0 komentářů

Smuteční oznámení

Zveřejněno 21.08.2018

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.

Fotogalerie parte_K.Richter_WEB_1.jpg
0 komentářů

Zemřel dlouholetý starosta dobrovolných hasičů Karel Richter

Zveřejněno 18.08.2018

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 18. 8. 2018 v odpoledních hodinách náhle zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Čest jeho památce!

Fotogalerie IMAG0664.jpg richter-karel.jpg
0 komentářů

Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 728 236 502

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Odběr novinek

Chcete být informování o novém článku na našem webu? Pak níže vyplňte svou e-mailovou adresu!

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás