SDH Těšany

Právě se nacházíte: JSDH

Plán činnosti JSDH Těšany na rok 2016

Zveřejněno 14.03.2016

Leden

- VV hromada
- Sběr elektrošrotu
- inventura v  hasičské zbrojnici

Únor

- ostatkový průvod obcí
- pořádání hasičského plesu
- účast na V hromadě okrsku Vranovice

Březen

- školení bezpečnosti pro výjezdovou jednotku

Duben

- sběr železného šrotu
- pořádání Dne bezpečnosti na dopravním hřišti
- pálení čarodějnic 30.4. hraje skupina MRAK
- účast na 1 kole v požárním sportu
- školení velitele družstva a strojníků, Tišnov

Květen

- pomoc při pořádání 2.kola v požárním sportu

Červen

- příprava techniky na žňové období
- kontrola hydrantové sítě v obci

Srpen

- pomoc při pořádání M R v požárním sportu

Září

- pomoc při pořádání podzimních slavnostech
- pořádání závodů o pohár starosty obce

Listopad

- školení výjezdové jednotky.

Prosinec

- pořádání Mikulášských závodů
- příprava valné hromady

- výjezdová jednotka  vždy 1.neděle v měsíci v 10 hod. hasičárna
- zajišťovat hlídky při společenských akcích
- údržba techniky

0 komentářů

Cvičení - čerpání vody a ovládání čerpadla

Zveřejněno 02.05.2015

Cvičení - čerpání vody a ovládání čerpadla - 2.5.2015

Fotogalerie 22723_1424960541147096_6211764403362503629_n.jpg 11174892_1424960547813762_533864804837941581_n.jpg 11210484_1424960557813761_1062127856610161313_n.jpg 11214157_1424960561147094_8896675408648406529_n.jpg
0 komentářů

Dobrovolní hasiči absolvovali dvoudenní výcvik

Zveřejněno 24.04.2015

Dobrovolní hasiči se zdokonalovali při plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stovka dobrovolných hasičů z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem na úseku ochrany obyvatelstva absolvovala v Tišnově a jeho okolí dvoudenní praktický výcvik, jehož podmínky se blížily situacím, se kterými se mohou hasiči při odstraňování následků mimořádných událostí setkat.

Členové 18 jihomoravských dobrovolných jednotek museli absolvovat šest stanovišť, které byly v letošním roce zaměřeny na problematiku technických zásahů. Na každém stanovišti byl nejprve lektory z řad příslušníků HZS Jihomoravského kraje a Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně položen teoretický základ, na který plynule navazovala praktická část. Hasiči se tak v průběhu dvou dní naučili provizorně zaplachtovat poškozenou střešní konstrukci, odstranit popadané stromy (mj. i z vozidel a budov), bezpečně překonat vodní tok, stavět stany, připravovat hadicové vedení z hadicového automobilu nebo zprovoznit kontejner nouzového přežití.

Nocleh měli hasiči k dispozici v improvizovaných podmínkách školícího Zařízení Tišnov a strava pro cvičící byla zajišťována s využitím prostředků týlového zabezpečení jednotlivých jednotek SDH obcí (každá z jednotek kategorie JPO III je vybavena i prostředky pro ohřev a distribuci stravy).  Tuto cestu organizátoři zvolili, aby i tyto činnosti odpovídaly skutečným situacím, se kterými se u zásahu lze setkat.

Podobný výcvik, který byl však zaměřen na problematiku povodní, už jihomoravští dobrovolní hasiči absolvovali v loňském roce. Ukázalo se, že jde o dobrou a kvalitní odbornou přípravu na řešení mimořádných událostí.

Závěrem se patří poděkovat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje za poskytnutí finanční podpory na zajištění stravy pro cvičící, všem zúčastněným hasičům za vysoké nasazení a v neposlední řadě také instruktorům z řad hasičů profesionálních, kteří pro účastníky připravili zajímavá pracoviště s námětem blížícím se reálným situacím.

Fotogalerie 0.jpg 1.jpg
0 komentářů

Vypalování trávy a pálení klestí

Zveřejněno 21.03.2015

Vypalování trávy

S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, zákonem o požární ochraně zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší.

Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000,-Kč. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

Většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňují. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatilo spoustu lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. Hrozí zde veliké nebezpečí, že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800°C) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků), kouřové zplodiny ohrožují i živočichy na stromech a keřích.

Negativní dopad vypalování trav se týká také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů (snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin). Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne, je dobrým hnojivem. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat.

Pálení klestí

Aplikace hlášení pálení klestí. Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Odkaz na aplikaci naleznete i na stránkách naší obce.

0 komentářů

Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 607 075 540

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás